Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
ЗИД на ЗАПСП
17/01/2011
В страницата в интернет на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, Секция “Документи” са публикувани всички предложения на народни представители, постъпили по реда на чл.73, ал.1 от ПОДНС по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП), № 002-01-66, внесен от Министерски съвет.
Всички заинтересовани страни са поканени да представят мотивираното си становище по публикуваните предложения в срок до 21 януари 2011 година (петък), като изпратят същото на електронния адрес на Комисията – kgom@parliament.bg