Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 44-то Народно събрание > Парламентарни комисии
Парламентарни комисии
Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
;