Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 44-то Народно събрание > Парламентарни комисии
Парламентарни комисии
Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
9 народни представители към дата
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА