Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
17/05/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1. Изслушване на Министъра на Икономиката и представители на държавно дружество „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД , относно обектите/дейностите по уранодобив и предприетите дейности по ликвидация на последствията от прекратяването на тази дейност в районите/общините с установени нарушения в качеството на питейните води по показатели уран и обща алфа и бета радиоактивност;
2. Информация от Държавния санитарен инспектор относно стойностите на изследвани проби неотчетени в периода на изготвяне и представяне на доклада на междуведомствената работна група и за предприетите действия по уточняване на експертния състав на групата между трите министерства.
3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума