Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
14/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 754-01-53, внесен на 08.09.2017 г. от Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова.

2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE), № 702-02-9/ 17.08.2017 г.

3. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
 2. ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
 3. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
 4. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
 5. ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
 6. АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
 7. ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
 8. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 9. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
 10. МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
 11. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
 12. ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
 13. БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
 14. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
 15. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
 16. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
 17. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 18. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
 19. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 20. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
 21. СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
 22. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
Форма за търсене
Ключова дума