Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48/ 11.12.2017 г., с вносител МС.
2.Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, № 802-02-6/ 16.02.2018, с вносител МС.
3.Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж, №802-02-9/ 02.03.2018г., с вносител МС.
4.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 854-01-3/ 26.01.2018г., внесен от Лало Кирилов и гр.н.п.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
 2. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
 3. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
 4. ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
 5. АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
 6. ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
 7. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 8. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
 9. МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
 10. ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
 11. БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
 12. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
 13. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
 14. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
 15. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 16. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
 17. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 18. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
 19. СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
 20. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
 21. ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
 22. ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
Форма за търсене
Ключова дума