Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/07/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Указ № 167 на Президента на Република България, постъпил на 16.07.2019г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.,приет на 4.07.2019г., и мотивите към него.

2. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902-02-20/ 17.07.2019 г., внесен от Министерския съвет.
Форма за търсене
Ключова дума