Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/01/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Указ № 274 от 29.12.2017 г. на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от Народното събрание на 20 декември 2017 г. и мотивите към указа.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за собствеността, № 702-01-58, внесен от Министерски съвет нa 22.12.2017 г.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
 2. ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
 3. ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
 4. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
 5. ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
 6. ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 7. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ
 8. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ
 9. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
 10. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
 11. ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
 12. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
 13. МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
 14. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА
 15. АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ
 16. ХАМИД БАРИ ХАМИД
 17. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
 18. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
 19. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
 20. ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
 21. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
Форма за търсене
Ключова дума