Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 44-то Народно събрание > Парламентарни комисии
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
22 народни представители към дата
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ