Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/11/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ ЕАД – варна, № 902-03-15, внесен от Министерски съвет на 10 октомври 2019 г.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 902-01-54, внесен от Министерски съвет на 16 октомври 2019 г. -- за първо гласуване.
4. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 902-01-40, внесен от Министерски съвет на 29 юли 2019 г. -- за второ гласуване.
5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума