Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
19/07/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, № 702-01-7, внесен от Министерски съвет на 13 юли 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за държавните помощи № 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 3 юли 2017 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 27 юни 2017 г. -- за първо гласуване.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума