Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
11/10/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне на приоритетите на Министерство на туризма във връзка с председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за възрастните хора, № 754-01-47, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 26 юли 2017 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 702-00-43, внесен от Министерски съвет на 2 октомври 2017 г.
4. Разни

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 2. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
 3. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
 4. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
 5. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 6. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 7. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
 8. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 9. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
 10. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
 11. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
 12. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
 13. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 14. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
 15. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 16. АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
 17. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 18. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 19. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
 20. ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
Форма за търсене
Ключова дума