Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
28/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 7 март 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 2. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
 3. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
 4. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
 5. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 6. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 7. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
 8. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 9. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
 10. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
 11. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
 12. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 13. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
 14. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 15. АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
 16. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 17. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 18. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
 19. ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
 20. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
Форма за търсене
Ключова дума