Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
18/05/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работата на Постоянната комисия по енергетика към 44-то Народно събрание по чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
2. Създаване на постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране по чл.25 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
3. Представяне и изслушване на политическия кабинет на Министерство на енергетиката
4. Разни

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
 2. БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
 3. РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
 4. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
 5. АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ
 6. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
 7. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
 8. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 9. ИВАН КИРОВ ГЕНОВ
 10. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
 11. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
 12. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
 13. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
 14. МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ
 15. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
 16. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
 17. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
 18. ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
 19. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
 20. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
 21. ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
 22. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
Форма за търсене
Ключова дума