Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/10/2017, 14:15
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1.Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерски съвет.
2.Представяне и обсъждане на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
3.Представяне и обсъждане на законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,№ 702-01-26, внесен от Министерски съвет.
4.Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерски съвет.
Форма за търсене
Ключова дума