Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
13/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Актуални въпроси към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева, в съответствие с чл.29 от ПОДНС.
2.Проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.), приета с Решение № 387 на Министерския съвет от 2017 г.
3.Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE), № 702-02-9, внесен от Министерски съвет на 17.08.2017 г.
4.Разни.

  Присъствали на заседанието народни представители:
  1. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
  2. ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
  3. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
  4. ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
  5. ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
  6. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
  7. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
  8. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
  9. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
  10. РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
  11. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
  12. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
  13. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
  14. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА
  15. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
  16. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
  17. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ
  18. ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ
  19. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
  20. ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
  21. ХАМИД БАРИ ХАМИД
  22. ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума