Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
17/05/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Представяне и обсъждане на проект на вътрешни правила за работа на Комисията по отбрана.

2.Представяне на политическото и военното ръководство на Министерство на отбраната.

3.Представяне, обсъждане и гласуване на Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г. (поверително), № 702-03-3, внесен от Министерски съвет на 28.04.2017 г.

4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума