Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
25/05/2017, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1.Изслушване на директора на Служба „Военна информация“ – МО относно актуалните тенденции в развитието на военнополитическата обстановка в региона на Югоизточна Европа и отражението им върху сигурността и отбраната на страната.

2.Разни.

  Присъствали на заседанието народни представители:
  1. КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
  2. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
  3. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
  4. БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ
  5. ГЕОРГИ ТЕНЕВ СТАНКОВ
  6. АНТОН ДИНЕВ ТОДОРОВ
  7. ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
  8. ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
  9. ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
  10. ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
  11. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
  12. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
  13. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
  14. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
  15. СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
  16. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
  17. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
  18. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
  19. СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
  20. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
  21. СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума