Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
07/12/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на Министъра на отбраната по актуални въпроси на отбранителната политика, съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 702-01-50, внесен от Министерски съвет на 27.11.2017 г.

3.Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
 2. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
 3. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
 4. БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ
 5. ГЕОРГИ ТЕНЕВ СТАНКОВ
 6. ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
 7. ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
 8. ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
 9. ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
 10. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
 11. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
 12. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
 13. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
 14. СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
 15. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
 16. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
 17. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
 18. СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
 19. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
 20. СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
 21. КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
Форма за търсене
Ключова дума