Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
13/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД


1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, №702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017г.;

3. Законопроект за частната охранителна дейност, № 702-01-11, внесен от Министерски съвет на 02.08.2017г.;

4. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-10, внесен от министерски съвет на 01.08.2017г.;

5. Приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;

6. Разни.
    Форма за търсене
    Ключова дума