Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
13/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Изслушване на заинтересованите лица и институции във връзка с възникналите проблеми в Софийска математическа гимназия, по искане на членове на Комисията по образованието и науката: Анелия Клисарова, Ирена Анастасова, Стоян Мирчев, Донка Симеонова, Иво Христов, Веска Ненчева, Николай Цонков, Сергей Кичиков и Ерол Мехмед.

2. Актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по образованието и науката към министъра на образованието и науката на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

3. Разглеждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.

4. Разни.
    Форма за търсене
    Ключова дума