Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Славчо Атанасов: За мене беше чест да бъда гост на Европейска младежка конференция 2018
17/04/2018
За мен беше изключителна чест да бъда гост на един толкова значим за бъдещето ни форум – Европейската младежка конференция. Това е ключово събитие не само за днешния, но и за утрешния ден – за бъдещето ни.
Неслучайно употребих думата „Бъдеще“. То се кове от днешните млади хора – в техните ръце е. По тази причина приветствам изключително решението на българското Министерство на младежта и спорта и на неправителствените организации да включат като участници толкова много млади хора.
Тяхното присъствие днес тук е важен знак. Младите хора трябва да бъдат включвани и във взимането на решенията, а не само в изпълнението им, ако искаме да имаме ефективни политики днес и стабилно бъдеще утре. С оглед на това Европейската младежка конференция 2018 е изключително важна – за да продължи ефективното партньорство между хората, които взимат решенията и младите хора.
Вярвам, че тук в София ще бъдат споделени много добри практики и ценен опит, че ще бъдат представени немалко креативни идеи, че ще се вземат ползотворни решения, така че да имаме една истински ефективна Европейска стратегия за младежта. А това означава стабилно бъдеще.
Пожелавам успех на конференцията!