Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
18/07/2017, 11:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 18 юли 2017 г. (вторник) от 11.00 ч., зала „Изток“, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Кръгла маса на тема „Родителите – конфликтите – агресията и закрилата на децата“


От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума