Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 44-то Народно събрание > Парламентарни комисии
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
18/05/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по здравеопазването.

2. Изслушване по реда на глава десета от ПОДНС на членовете на Надзорния съвет и на управителя на Националната здравноосигурителна каса относно приетите от Надзорния съвет Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. и относно текущото изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса към 30 март 2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума