Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
28/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
Дискусия на тема „Моделът „домашни грижи“ – съвременен подход за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на възрастни хора с хронични заболявания, трайни увреждания и след активно лечение в болница“, с участието на д-р Надежда Тодоровска – заместник-генерален директор на Български червен кръст.

Заседанието е съвместно с Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
 2. ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
 3. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
 4. ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
 5. БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
 6. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
 7. АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
 8. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
 9. ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
 10. РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ
 11. ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ
 12. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
 13. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
 14. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
 15. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
 16. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
 17. ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
 18. КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ
 19. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
 20. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
 21. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
 22. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
Форма за търсене
Ключова дума