Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
13/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1
1. Представяне на проект на Програма на Република България за Председателство на Съвета на Европейския съюз ( 1 януари - 30 юни 2018 г.) – докладва министърът на околната среда и водите, г-н Нено Димов.
2. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 702-01-8, внесен от Министерски съвет на 14.07.2017 г.
3. Обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.
4. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
 2. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
 3. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
 4. АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ
 5. ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
 6. МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ
 7. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
 8. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
 9. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
 10. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ
 11. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
 12. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
 13. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
 14. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
 15. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
 16. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
 17. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 18. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
 19. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
 20. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
Форма за търсене
Ключова дума