Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
13/12/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
Комисията по околната среда и водите и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще проведат съвместно заседание със следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Представяне на Стратегия за финансиране на ВиК сектора и напредъка на ВиК проектите по Оперативна програма „Околна Среда“ и Оперативна програма „Развитие на селските райони“.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
 2. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
 3. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
 4. АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ
 5. ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
 6. МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ
 7. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
 8. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
 9. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
 10. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ
 11. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
 12. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
 13. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
 14. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
 15. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
 16. ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
 17. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
 18. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 19. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
 20. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
 21. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
 22. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
Форма за търсене
Ключова дума