Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
22/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
Комисията по околната среда и водите ще проведе съвместно заседание с Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на 22.03.2018 г. (четвъртък) от 14.30 ч. в зала № 3, Източно крило в сградата на Народното събрание на пл. “Княз Александър І”№ 1 със следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Изслушване на ръководството на Министерството на околната среда и водите във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
2. Изслушване за напредъка на програмите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
 2. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
 3. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
 4. АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ
 5. ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
 6. МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ
 7. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
 8. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
 9. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
 10. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ
 11. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
 12. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
 13. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
 14. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
 15. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
 16. ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
 17. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
 18. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 19. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
 20. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
 21. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
 22. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
Форма за търсене
Ключова дума