Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
19/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г., № 720-00-11, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 30. 06. 2017 г.

2. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. – „Анализ на пощенските услуги“, № 720-00-12, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 30. 06. 2017 г.

3. Изслушване на г-н Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането и въвеждане в експлоатация на ТОЛ-система за преминаване по републиканските пътища, в т. ч. актуалност на процедурата по обществена поръчка за системата. – от 15:30 ч.

4. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
 2. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
 3. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
 4. РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ
 5. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 6. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
 7. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
 8. ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ
 9. ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ
 10. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА
 11. ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
 12. РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
 13. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
 14. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
 15. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 16. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
 17. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
 18. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
 19. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
 20. ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
 21. АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
Форма за търсене
Ключова дума