Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
13/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Изслушване на г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерския съвет на 09. 08. 2017 г. – първо гласуване.
3. Приложение към годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. – „Анализ на пощенските услуги“, съгласно Решение № 406/27.07.2017 г. на КРС, №720-00-17, внесено от Комисията за регулиране на съобщенията на 07. 08. 2017 г.
4. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
 2. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
 3. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
 4. РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ
 5. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 6. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
 7. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
 8. ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ
 9. ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ
 10. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА
 11. ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
 12. РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
 13. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
 14. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
 15. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 16. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
 17. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
 18. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
 19. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
 20. ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
 21. АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
Форма за търсене
Ключова дума