Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
21/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., № 802 – 02 – 8, внесен от Министерски съвет на 02 март 2018 г.
2. Изслушване на ръководството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
3. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
 2. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
 3. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
 4. РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ
 5. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 6. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
 7. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
 8. ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ
 9. ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
 10. РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
 11. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
 12. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
 13. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 14. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
 15. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
 16. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
 17. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
 18. ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
 19. АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
 20. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
 21. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
Форма за търсене
Ключова дума