Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
22/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по културата и медиите към министъра на културата, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10.11.2017 г. в Париж, № 802-02-9, внесен от Министерски съвет на 02.03.2018 г.

3. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 802-03-1, внесен от Министерски съвет на 16.03.2018 г.

4. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ
 2. ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА
 3. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
 4. ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
 5. ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ
 6. ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА
 7. КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
 8. АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ
 9. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА
 10. НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА
 11. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
 12. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
 13. ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ
 14. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
 15. ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
 16. ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
 17. БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
 18. ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
 19. РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА
Форма за търсене
Ключова дума