Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Среща на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с делегация от Узбекистан
26/09/2019
Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, с председател Георги Гьоков , проведе среща с представители от Народното събрание (Oliy Majlis) и нестопанския сектор на Република Узбекистан в четвъртък 26.09.2019 г. Гостите се запознаха с развитието и достиженията на законодателството на Република България по отношение на гражданските организации, включително участието им в законодателния процес. Посещението на работната група е в изпълнение на проект „Програма за съдебна реформа в Узбекистан“, финансиран от Американската агенция за международно развитие в Узбекистан (JRUP/USAID) с цел реформа на законодателството относно организациите с нестопанска цел и гражданското общество.
В процеса на разговорите бе проявен интерес към работата на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и как неправителствените организации участват в процеса на изготвяне на законопроекти. Гостите проявиха интерес към Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, който приема правила и процедура за финансова подкрепа на проекти на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Всяка година необходимите средства се гласуват в държавния бюджет на Република България. Председателят на Обществения съвет Ива Таралежкова обясни подробно механизма на работа.
В срещата от българска страна взеха участие Георги Гьоков – председател на КВНОЖГ, Нели Петрова – зам.-председател и членовете на комисията Даниела Дариткова, Анна Александрова, Ася Пеева, Ралица Добрева, Владимир Вълев, Крум Зарков, Нона Йотова, Надя Клисурска. От узбекистанска страна участваха Хамдамбек Атаджанов и Гулноза Саттарова от Институт за проблеми на законодателството и парламентарните изследвания към Законодателната камара на Олий Маджлис на Република Узбекистан, Аскар Маматханов и Улугбек Саидиев от Национално движение „ЮкСалиш”, Сайора Ходжаева от неправителствена организация „Институт за демокрация и права на човека“, Диловар Кабулова от НПО „Център за подкрепа на граждански инициативи”, Рахима Назарова и Михаил Бояджиев, представители на проекта JRUP/USAID.
Народните представители от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите изразиха готовност и желание за съдействие на узбекистанската страна във връзка с реформите на законодателството им, относно организациите с нестопанска цел и гражданското общество.