Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Заседание на Обществения съвет към КВНОЖГ
21/09/2017
С ъ о б щ е н и е

Заседанието на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите ще се проведе на 26 септември 2017 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 142 на пл.“Александър I „ № 1

Дневен ред :

1. Приемане на Правила за работата и дейността на ОС.
2. Избор на зам. председатели на ОС.
3. Определяне на приоритети в работата на ОС до края на 2017 година.