Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Обществена дискусия: „ЗЮЛНЦ: шест месеца след влизане в сила на промените”
08/06/2018
Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите съвместно с Обществения съвет ще проведе дискусия: „ЗЮЛНЦ: шест месеца след влизане в сила на промените” на 8 юни 2018 г.( петък) от 11.00 часа в зала № 142, на Народно събрание (пл. „Александър I“ № 1).

Дискусията се организира по инициатива на Обществения съвет към КВНОЖГ и има за цел да обсъди резултатите, предимствата и предизвикателствата, до които водят приетите през 2017 година промени в ЗЮЛНЦ.
По време на обсъждането ще разгледаме заедно актуалното състояние до момента, както и да поставим някои въпроси, на които ЮЛНЦ търсят отговори

Предвиждаме следните теми за обсъждане:

1. Регистрация и пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията;
2. Отчетност на ЮЛНЦ и такси за ЮЛНЦ

За участие в срещата сме поканили представители на Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, Агенцията по вписванията, народни представители и неправителствени организации.
Моля в срок до 5 юни 2018 година да потвърдите своето участие в обсъждането.