Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
18/05/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Приемане на Вътрешни правила за дейността на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
2.Приемане на Правила на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика по прилагането на етичните норми за поведение на народните представители, съгласно Раздел ІІ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
3.Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г., № 720-00-2, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на 11.05.2017 г.
4.Разни

Заседанието по т. 2 е закрито за медии, граждани и граждански организации!

Присъствали на заседанието народни представители:
  1. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
  2. АНТОН ДИНЕВ ТОДОРОВ
  3. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
  4. СПАС ГЕОРГИЕВ ГЪРНЕВСКИ
  5. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
  6. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
  7. ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
  8. СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
  9. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
  10. СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
Форма за търсене
Ключова дума