Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 44-то Народно събрание > Парламентарни комисии
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
18/05/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Приемане на Вътрешни правила за дейността на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
2.Приемане на Правила на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика по прилагането на етичните норми за поведение на народните представители, съгласно Раздел ІІ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
3.Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г., № 720-00-2, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на 11.05.2017 г.
4.Разни
Форма за търсене
Ключова дума

2017