Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
29/03/2018, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Разглеждане и изслушване по сигнал с вх.№ККИПЕ-853-22/85 от 27.02.2018 г. за нарушение на Раздел II от ПОДНС „Етични норми за поведение на народните представители“
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни

По точка 2 заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации.

  Присъствали на заседанието народни представители:
  1. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
  2. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
  3. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
  4. ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
  5. СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
  6. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
  7. СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
  8. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА
  9. СПАС ГЕОРГИЕВ ГЪРНЕВСКИ
  10. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума