Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Резултатите от 10-те години членство на България в ЕС и европейските политики в подкрепа на малките и средни предприятия обсъди Общественият съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
07/03/2018
На свое заседание Общественият съвет (ОС) към Комисията по европейските въпроси (КЕВКЕФ) обсъди два доклада - за резултатите от 10-те години членство на България в ЕС и за европейските политики в подкрепа на малките и средни предприятия.
Първият доклад със заглавие „Членството на България в ЕС: 10 години по-късно – равносметка“, беше представен от доц. д-р Антоний Гълъбов. Той направи ретроспекция на постигнатите резултати и сферите, които се нуждаят от по-голямо развитие. Доц. Гълъбов изрично отбеляза постигнатите добри резултати в подготовката на кадри от държавната администрация, които работят активно по Българското председателство на съвета на ЕС. След доклада доц. Светла Бонева, председател на ОС, попита каква оценка би била поставена на страната ни за тези 10 години членство. От своя страна доц. Гълъбов отговори, че би поставил средно аритметична оценка - добър (4.25).
Във втората част на заседанието г-н Веселин Халачев – председател на Обединени Бизнес Клубове (ОБК), член на ОС, представи своята презентация на тема „Европейски политики за малки и средни предприятия – предизвикателства и решения“. Той отбеляза принципите на една от политиките на ЕС за малките и средни предприятия - "Акт за малкия бизнес" (Small business act). Г-н Халачев посочи проблемите при кандидатстване на предприятията в сферата на иновациите и отбеляза необходимостта от засилване на напредъка в електронните услуги.
В края на заседанието присъстващите членове изразиха своето желание и готовност по-активно да допринасят за ползотворната работа на комисията.