Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие своя Междинен доклад за 2017 г. относно напредъка по програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз
12/10/2017
На свое редовно заседание проведено на 11-ти октомври, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие Междинен доклад за 2017 г. относно приключването на програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство през програмен период 2007-2013 г., както и постигнатия напредък по програмите за програмен период 2014-2020 г. (по данни към 30 юни 2017 г.).
На заседанието присъстваха представители на всички Управляващи органи, както и представители на одитните и сертифициращите органи. Те представиха информация за приключилия програмен период и изложиха данни по отношение напредъка по усвояването на средствата и предизвикателства за текущия програмен период 2014-2020 г.
Междинният доклад на Комисията ще бъде представен публично на 13 октомври 2017 г., петък, от 10:30 часа, в зала „Запад“ в сградата на Народното събрание.
В рамките на заседанието също така бяха разгледани потенциални теми за Председателски и Пленарен КОСАК, форуми за сътрудничество между комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на държавите-членки на Европейския съюз. Двете срещи са част от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС. По време на дискусията, с участието на представители на отдел „Българско председателство на Съвета на Европейския съюз“, бяха очертани на първоначален етап водещи теми на двата форума, с акцент върху бъдещето на Европейския съюз, новата Многогодишната финансова рамка, развитието на Кохезионната политика, европейската интеграция на Западните Балкани, работни места, растеж и конкурентоспособност в ЕС, роля на европейските макро-регионални стратегии.