Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
17/05/2017, 13:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:


1. Представяне и обсъждане на проект за Вътрешни правила за организация и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

2. Представяне на напредъка в подготовката за Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) от д-р Младен Ламбев, координатор на Парламентарното измерение.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума