Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
11/10/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на Междинен доклад на КЕВКЕФ относно приключването на програмите, съфинансирани със средствата на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство през програмен период 2007-2013 г., както и постигнатия напредък по програмите за програмен период 2014-2020 г. (по данни към 30 юни 2017 г.).

2. Обсъждане на теми, които да бъдат включени в дневния ред на заседанията на Председателски и Пленарен КОСАК в рамките на Парламентарното измерение на Българското председателство.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума