Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
07/02/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на Стратегия на Европейската комисия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанищата на Република България, № 802-01-3, внесен от Министерски съвет на 16.01.2018 г.

3. Дейности на КЕВКЕФ във връзка с провеждането на заседанията на КОСАК в София и други парламентарни инициативи, свързани с Парламентарното измерение на Българското председателството на Съвета на ЕС.

4. Разни

Присъствали на заседанието народни представители:
  1. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
  2. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
  3. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
  4. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
  5. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
  6. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
  7. ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
  8. ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
  9. АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
  10. ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
Форма за търсене
Ключова дума