Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
21/03/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на Министерството на образованието и науката във връзка с текущото състояние и напредъка при реализацията на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

2. Изслушване на ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите и ръководството на Държавен фонд „Земеделие” във връзка с текущото състояние и напредъка по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

3. Разни

Присъствали на заседанието народни представители:
  1. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
  2. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
  3. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
  4. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
  5. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
  6. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
  7. ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
  8. ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
  9. АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
  10. ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
Форма за търсене
Ключова дума