Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
18/05/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Обсъждане на проект за Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по политиките за българите в чужбина в 44-то Народно събрание.
2. Обсъждане на предложения за предстоящи инициативи и задачи на Комисията по политиките за българите в чужбина в 44-то Народно събрание.
3. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
 2. МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
 3. ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
 4. ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
 5. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ
 6. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
 7. ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
 8. ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА
 9. КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ
 10. ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ
 11. АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ
 12. БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
 13. ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ
 14. ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ
 15. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
 16. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
 17. БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ
 18. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
 19. ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
Форма за търсене
Ключова дума