Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
28/03/2018, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Запознаване на членовете на Комисията по политиките за българите в чужбина с решенията, взети на работната група на 14.03.2018г..
2. Неразбирателство между българската дипломатическа мисия и българската общност в Република Чехия.
3. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
 2. МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
 3. ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
 4. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
 5. ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
 6. ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА
 7. КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ
 8. ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ
 9. АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ
 10. БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
 11. ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ
 12. ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ
 13. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
 14. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
 15. БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ
 16. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
 17. ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
 18. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
 19. ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
Форма за търсене
Ключова дума