Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
01/06/2017, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
1. Приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата

2. Обсъждане на програмата за работа на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата през месец юни 2017г.

3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума