Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
12/10/2017, 16:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1.Изслушване на Министъра на вътрешните работи и
Председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" по следните теми:
Постигнати резултати, включително и при взаимодействие с други институции, по отношение на противодействие и превенция в борбата с контрабандата и престъпления, свързани със сивата икономика.
Предстоящи законодателни инициативи от страна на МВР и ДАНС, свързани с дейностите в обхвата на Комисията.
Въпроси на народни представители.
2.Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс №702-01-23, внесен от Министерски съвет на 02.10.2017г.– за първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума