Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
16/11/2017, 16:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
ДНЕВЕН РЕД

1.Изслушване на Главния прокурор на Република България по следните теми:
•Запознаване на народните представители с информацията за системата БАЦИС и създадени предпоставки за допускане заличаване на акцизни, данъчни документи (в тази част заседанието ще бъде закрито).
•Всички действия на Прокуратурата по отношение на паралелния износ на лекарства.
•Въпроси на народни представители за дейността на Прокуратурата по отношение противодействието на контрабандата на рискови и акцизни стоки, както и стоки застрашаващи живота или здравето на хората.
Форма за търсене
Ключова дума