Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
14/09/2017
  1.Обсъждане на дейността на Комисията за приключилата парламентарна сесия.

  2.Обсъждане на програмата за работа на Комисията през периода септември - декември 2017г.

  3.Разни
  П Р О Т О К О Л
  № 7

  На 14 септември 2017 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на дейността на Комисията за приключилата парламентарна сесия.
  2. Обсъждане на програмата за работа на Комисията през периода септември - декември 2017 г.
  3. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 16,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Емил Димитров.

  * * *


  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, откривам редовното заседание на Комисията.
  Благодаря Ви, че дойдохте. Имаме кворум, отговаряме на условията.
  Предлагам първо да приемем дневния ред:
  1. Обсъждане на дейността на Комисията за приключилата парламентарна сесия.
  2. Обсъждане на програмата за работа на Комисията през периода септември - декември 2017 г.
  3. Разни.
  Колеги, моля да гласуваме дневния ред.
  За – 16, против и въздържали се няма.
  Дневният ред е приет единодушно.

  Пристъпваме към разглеждане на първа и втора точки:
  ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИКЛЮЧИЛАТА ПАРЛАМЕНТАРНА СЕСИЯ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2017 г.

  Накратко. Знаете къде бяхме, какви срещи направихме и изслушахме бизнеса. Искам да благодаря на абсолютно всички колеги, които проявиха разбиране, което поне опозицията, не беше длъжна да го прави – да дадем 100 дни на институциите, които ние контролираме, да могат да се осъзнаят, да преценят каква политика правят, или не, грешат или не, но ние да ги извикаме поне след 100 дни, които минаха и вече да можем да си работим в екип. Защото в противен случай ако ние продължаваме да не ги викаме, ще излезе, че защитаваме по някакъв начин управляващото мнозинство, пазим от опозицията възможността те да си упражнят правото на парламентарен контрол, на запитване, на блиц, на въпроси и на неща, които за тях са изключително важни и са предмет на тяхната политика.
  Така че въз основа на срещите, които направихме, ще съгласувам с браншовете, които дойдоха, кратки резюмета и резултати от срещите, които сме направили, с данни, които за тях няма да представляват някакви притеснения опасни. Защото те, знаете, те бяха откровени, защото сме сами, без журналисти. И сега ще ги питаме какво точно да публикуваме, защото имаме желание с това, което публикуваме, да не навредим някому. И то ще излезе след тяхно одобрение в нашия сайт.
  Това, което много държа днес да направим е графикът на изслушванията. Ще Ви изчета списъка на министрите, които аз виждам на първо четене, че би трябвало да извикаме. Ще приема и всякакви предложения от Вас.
  По отношение на контрабандата, смятам, че трябва да извикаме най-вече министърът на финансите, министърът на вътрешните работи, на земеделието и на икономиката.
  Тук правя кратка вметка, че към икономиката вървят и институциите, които се занимават с метрологичния контрол, които също имат пряко отношение към фалшивата продукция, към количества, горива и така нататък.
  По отношение на контрабандата, смятам, че най-важни са и Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция „БОП“, Икономическа полиция и разбира се, специализираната прокуратура.
  По отношение на контрабандата по храните, мисля, че Българска агенция по безопасност на храните.
  По отношение на лекарствата, Агенцията по лекарствените средства.
  Предлагам да каним по един министър и по един шеф на агенция, защото ако поканим зам.-министър рискуваме, коалиционно те са заети, единият да не дойде и да не можем да зададем въпроси.
  Как да бъдат? Също предлагам да бъде отворено, защото ако на някой спешно му се налага европрограма, пътува на някъде, не може да му кажем – на всяка цена спри си цялата работа, защото сме определили тази дата за теб, разбира се, ще молим своевременно да ни уведомят, за да поканим друг. А не ние да си губим заседанието.
  Така че предлагам да направим този график за това кои да извикаме. Поискал съм справки от Агенция „Митници“ и от НАП още през края на месец юли, предишната сесия.
  Агенция „Митници“ изпрати своите справки, има интересни данни. Ще ги дам на всеки един от Вас, за да си направи своя прочит, разбира се, защото аз мога да видя едно, а Вие да видите друго.
  От Националната агенция за приходите не са изпратили. Вчера даже пак говорих със зам.-министъра и казах: „Все пак ние сме на бул. Дондуков № 22, а те са на № 52“, и ако от тук дотам се е загубила връзката, какво да говорим, като „Вие с митниците сте на два отделни булеварда“, те са на бул. Дондуков, а пък те са на бул. Раковски. Така че е хубаво да изпратят справките. Когато дойдат, ще бъде по регламента, който определим за всички комисии – изслушват се, задават се въпроси, редувате се. Както си е предвидено, не смятам, че трябва да има други, различни правила и не би било редно.
  По отношение на посещенията. Благодаря на колегите, които дойдоха в Бирената фабрика в Стара Загора и които успяха да намерят време, защото им беше далече – в „Лукойл“.
  Може по Ваше искане да разговарям с другите две-три рафинерии. За Русе мисля, че няма да ни приемат по обективни причини, но примерно в Раковски биха ни приели да видите, ако искате, и по-малка рафинерия. Макар че след като сте видели най-големите и всичките съоръжения, това няма да го видите никъде другаде. Ще се чудите защо онези се водят рафинерии, но е така.
  Мога да разговарям с тютюневия бизнес, ние досега не сме ходили никъде. На практика са две фабрики – Благоевград и Пловдив. Пак Вие трябва да прецените дали искате. Говоря за големите.
  Мога да говоря и със Спиртния сектор, да прецените къде изявявате желание да отидем. Към този момент имаме покани от бранша „Пивопроизводство“ за Лом, защото моето желание беше да отидем в един голям производител и в един среден. Знаете, че при тях най-малките ги водят – тези, които с казаните правят някакви бири, там по ресторантите – 100 халби, 200 халби. Но имаме покана за Лом. Всички са добре дошли, всички могат да задават всякакви въпроси. Колкото повече хора дойдат, по-добре.
  Имаше предложение да посетим някое КПП, за да видим как върви фискалният контрол. Даже имаше предложение да бъде гранична, сухоземна, да бъде морска, да бъде и аерогара – също, отворено е, каквото прецените. Можем да помолим. В крайна сметка аз ще уведомя съответните длъжностни лица какъв е графикът и да дойдат. Имам една молба.
  Ако имате въпроси, които могат да бъдат зададени малко авансово, за да могат да бъдат и те по-подготвени – по Ваша преценка, разбира се, може да искате да ги изненадате с нещо, но много често става така, че като му зададеш въпрос в последния момент, той казва – аз не съм информирам, ще Ви се обадя по-натам, ще запитам, ще Ви уведомя и всъщност не получавате отговора. Но както Вие прецените. Аз ще се съобразя изцяло с Вас.
  Още веднъж, благодаря, че дойдохте на тези посещения. Ще се радвам да дойдете и на другите. Очаквам покана от Сърбия, за да отидем да видим нанотехнологиите, защото това е огромен напредък. Чакаме съгласие на тяхното правителство да го даде. Почти се е случило. След това всички, които могат идват, всички, които могат, присъстват.
  Моля да обсъдим списъка с министрите и приемам всякакви други предложения.
  Който иска, да вземе думата. Благодаря Ви.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Аз се извинявам, че закъснях. Алкохолна беше ли посочена тук?
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Да.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: На Капитан Андреево можем да отидем, да посетим в 12,00 ч. вечерта, примерно. Там обикновено тогава е най-интересно.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Ние сме в правото си да отидем, в държавните институции – можем, за частните – трябва да искаме. Приемам Вашето предложение – Капитан Андреево.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Господин Председател, ако позволите. Ще бъде хубаво, ако бъде министърът примерно с шефа на митниците, на НАП. Министърът на финансите с двамата... Те са общо трима, но двама министри на едно място няма как да се случи. По-добре министърът и съответните агенции, които са към министерството, също така да присъстват.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Да извикаме отделно шефовете на агенции. А ако искате, всеки от нас ще има някакви въпроси.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Може и така.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Всеки може да участва и всеки може да каже каквото прецени.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Може и така, да.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предлагам към 1 октомври. Защото ние имаме просто още една седмица, не се знае за другата седмица – ще са 3 почивни дни, и се съмнявам, че след 12,00 ч. ще издържите до 16,00 ч., за да дойдете на заседание и дали да не го направим нещо там, и дали да каним някой за тогава, защото рискуваме. Ако дойде някой министър и съм само аз с него, ще се чувствам неудобно.
  РЕПЛИКИ: Не, не, не!
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Не е да отбием номера, само да отчетем дейност, а наистина да поставим въпроси.
  Още веднъж повтарям, ако някой иска предварително нещо да зададе и счита, че ще му е важно, за да може да бъде по-обективен в отговора конкретно извиканото лице, веднага подава, ще го изпратим съответно с мейл, с обратна разписка, ако трябва, за да бъдат подготвени. Защото иначе идват и казват: „Да, това е много важно, но аз не мога всичко да знам. Следващия път!“. Веднъж това нещо ни се случи.
  С кой започваме? – Министърът на финансите. След това? Министърът на вътрешните работи, министърът на земеделието, министърът на икономиката.
  Ако прецените някой друг, повтарям, че програмата е отворена и винаги можем още някой, да поискаме учтиво. Оставям на Вас.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Ние хубаво ще ги викаме, можем да си поговорим доста интересни неща с тях, но нямаме достатъчно данни, за да можем да направим аналитични данни, за да можем да направим конкретни въпроси. То ще е някакъв вид контрол все пак, а не някаква сладка приказка. Тоест може би по някакъв начин от Статистиката – от Статистиката задължително, макар че те там са по отделен закон и се чувстват малко недосегаеми, но от Статистиката, от Борба с организираната престъпност, да видим как е положението при храните, каква евентуално контрабанда. Има ли някакви доклади – аналитични, техни, които са от тяхна гледна, че когато викаме министъра на земеделието, да имаме някакви въпроси в тази връзка.
  Същата работа е, разбира се, с финансите. Най-интересното са митниците и съответно контрабанда се води всичко, което е извън Европейския съюз, иначе е вътрешнообщностна сделка. Тоест трябва да видим НАП, да видим как работят системите им и така нататък. В смисъл, че трябва да лежим на нещо.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: На данните.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Разбира се, с това започнах разговора, може би не съм достатъчно ясно. Аз вече поисках такива данни. В тях има много любопитни резултати. Те може би са любопитни за мен, може за Вас да не са. Примерно там се разбира, че работят на празни обороти. Те казват: „Ще отчетем еди-колко си хиляди проверки“. И като кажеш: „Вие какво работите“, той казва: „Имаме толкова подконтролни обекта, имаме толкова хиляди проверки. Виждате колко много работим. Ако трябва да правим още проверки, трябва още щат, още разходи. Това са ни възможностите“. Но когато влезеш в разрез, се оказва, че регистрираните, пломбираните обекти се проверяват по 40 пъти на година, а то е безсмислено, тя пломбата стои. А другите се проверяват един път на 17 месеца. Съгласете се, че ако аз реша, че неговият обект, който е пломбиран, регистриран, бандероли и всичко постоянно е под контрол, му сложа и видеоуредба, може да каже: „Днес 15 пъти пусках монитора, значи 15 проверки имам. Ами, 15 пъти пращах хора, вижте колко много проверявам“. А то не е нужно. След като веднъж е вкаран в правия път, от там нататък го проверяваш да не се опитва да направи нещо. Той вече ти е налице. Но аз ще си отчета 40 проверки с него, за да се правя на много принципен. Има интересни неща в тези данни. От Националната агенция за приходите не изпратили, но ще изпратят. Но моето предложение беше точно такова. Колегата примерно има някакво специално запитване към БАБХ, казвам го условно – още сега, когато изпратим писмото си с нашето решение за графика, казваме: „Бъдете така добра, когато дойдете, да донесете информация за 1, 2, 3, 4“. По отношение на БОП: „Донесете доклада за миналата година и за първото полугодие какво сте установили, какви реализациите имате“. Това, което не са направили, няма да го донесат, но другото ще го донесат. „Заловили сме 5 рафинерии“, кои и къде? Ако са три села, да – заловили сте 176 случая на контрабанда. Всяко пето престъпление в МВР в момента е контрабанда. Добре, колко осъдени, колко дадени? И Вие веднага можете да зададете следващия въпрос. Те ще дойдат с докладите си. Ние, за да си покажем новите костюми и вратовръзки, не сме ги поканили. Ще поискам докладите, но ако имате нещо междувременно и решите Вие, всеки един от Вас – не сега на момента, а утре, вдругиден, кажете, ще им изпратим писмо, официално, учтиво, за да дойдат.
  КАЛИН ВАСИЛЕВ: Въпросите към Вас ли трябва да бъде?
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Да, понеже Комисията го кани. Но аз няма да ги редактирам. Не искам да ме разбирате погрешно.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: А тези заседания, открити или закрити ще бъдат?
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Ще попитаме институциите. Ако те не държат да бъдат закрити, мисля, че трябва да бъдат открити. Бизнесът, когато искаше, беше нормално да го уважим.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: На тяхна преценка.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: На тяхна преценка. (Уточнения.)
  Ако те изрично не поискат, предлагам да бъдат публични.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: В тази връзка може ли да включим Стокови борси и тържища? Там също могат да дадат доста интересни данни.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: За контрабандата?
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Да.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Добре.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Не за контрабанда, а по принцип, защото когато те правят проверки, засичат си. В смисъл, че то когато човек продава нещо без касова бележка, обикновено е, защото по някакъв начин е получил стока, която не е отразил в приходната част на своето счетоводство. Тоест отнякъде я е взел и доста хора се пишат производители. Та от тази гледна точка ще е доста интересно като данни. (Уточнения.)
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предлагам до следващата сряда да изготвя списъка, да Ви го представя визуално, аз ще Ви го изпратя, за да го имате и Вие и ако нямаме възражения по датите и имената, пак казвам, че веднага ще има промяна, ако някой от министрите каже: „Не мога“. ((Уточнения.) Приемате ли така?
  КАЛИН ВАСИЛЕВ: Аз само да попитам – възможно ли е въпросите, които задаваме, да бъдат свързани и с бъдещата данъчна политика от гледна точка на ДДС за хранителните продукти, диференциация и така нататък? Дали ще бъдат подготвени да ни дадат тази информация? (Реплики.)
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Не пречи да попитате, а те ако искат, да Ви отговорят. А ако искате нещо предварително, като Ви дам списъка, нека да осмислите неща, нека да ги прегледате за себе си и тогава вече ще им дадем. Но моята идея е когато дойдат, да имате информация, а не тепърва да казват: „Ще а дам следващия път, ще Ви изпратим допълнително“. (Реплики.)
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: А примерно частни случаи сега, те не са частни, но всички сме от определени региони. В определени райони има определени проблеми. Защото мен примерно може да ме интересува в Старозагорска област и така нататък, те ще се подготвят и ще ми дадат тази информация, но на другите колеги няма да им е интересно. То малко като парламентарния контрол.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Да Ви я дадат в писмена форма?
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Просто писмена форма, да.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Поставяте ме в ъгъла – ако кажа: „Недей“, ще кажеш: „Добре, но за мен това е важно и за моите избиратели“. Ако кажа: „Направи го“, ще кажем, че дублираме парламентарния контрол. Но не пречи да го изпратим и да кажем, че искаме наличната информация по тази тема, от която се интересува господин Драгомир Стойнев и той да дойде и да каже: „Ето, папката с отговора ми“. Или: „Ако искате след като свърши срещата, ще Ви дам отговора“.
  КАЛИН ВАСИЛЕВ: Ако е частен проблемът, да го дадат писмено.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Добре.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Добре вървим.
  Приемаме ли този вариант – давам Ви списъка, ако имате нещо междувременно, давате ми го. Когато знаете, че по-следващата седмица да дойде еди-кой си, ако междувременно нещо сте се сетили, допълваме. В крайна сметка даваме им три месеца, не сме длъжни сега да ги жалим до безкрай. Ние ще сме учтиви, те с каквото могат, с това ще ни отговорят. Така да го направим, става ли?
  Имаме ли нещо да гласуваме, или да закрием заседанието? Няма.

  По точка четвърта:
  РАЗНИ.
  По тази точка има ли някой нещо да каже? Няма.
  Благодаря на всички.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 16,20 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума