Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/02/2007
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно следприватизационния контрол на акционерно дружество "Инкомс телеком Холдинг".


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА и ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно функциите на педагогическите съветници и възможности за засилване ролята им във възпитателната работа в училищата.
2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно промените в Закона за научните степени и научните звания и избора на комисиите към ВАК.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно политиката на Министерството на образованието и науката в сферата на висшето образование.


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно действията на полицейски служители от РПУ - Своге.


IV. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за спазването на законовите разпоредби спрямо хората в неравностойно положение.
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на правителството и в частност на Министерството на труда и социалната политика по отношение пенсионното осигуряване на българските граждани.
3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания.
4. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно незаконни действия в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".


V. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно движението на прокурорска преписка.


VI. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно политиката на Министерството на здравеопазването в сферата на детското здравеопазване.
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно стратегията на правителството и в частност на Министерството на здравеопазването за изработването на национална лекарствена политика и програмата на Министерството на здравеопазването за изпълнение на препоръките на Сметната палата по повод на извършения одит.
3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно практическото изпълнение на промените в системата на спешна помощ.

На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров е поискал отлагане със седем дни на писмен отговор на въпрос от народния представител Евдокия Манева.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, се отлага отговорът на въпрос от народния представител Олег Попов към министъра на земеделието и горите Нихат Кабил.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Сергей Станишев, поради официалното посещение в Република България на министър-председателя на Френската република.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на финансите Пламен Орешарски.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Общ брой: 14 ( писмени: 7 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 5
Смесени: 1
Общ брой: 6 ( писмени: 1 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно собствеността върху земеделски земи в землището на с. Черноморец, които се ползват от Министерството на отбраната (връчен на 02.02.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно груби нарушения от строителни фирми в защитена местност "Колокита" (връчен на 02.02.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно груби нарушения от строителни фирми в защитена местност "Колокита" (връчен на 02.02.2007).
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно определяне на зоните, включени в "Натура 2000", в общините Аврен, Долни Чифлик и Бяла - Варненска област (връчен на 02.02.2007).
Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно прилагането на неконвеционални методи за въздействие върху индивидуалното здраве (връчен на 02.02.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно ревизионните актове за начет на експертни решения, постановления от ТЕЛК - Плевен, за периода 1999 г. до настоящия момент, които са частично променени или отменени с експертни решения на НЕЛК - София (връчен на 02.02.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно субсидии за болнични заведения с държавно участие, изплатени през месец декември 2006 г (връчен на 02.02.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно сигнали за груби управленчески нарушения от административен и финансов характер, извършени от ръководителя на Специализирана болница за активно лечение по детски болести - ЕАД, София (връчен на 02.02.2007).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 02.02.2007 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно следприватизационния контрол на акционерно дружество "Инкомс телеком Холдинг".

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 02.02.2007 на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА и ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно функциите на педагогическите съветници и възможности за засилване ролята им във възпитателната работа в училищата.
Устен отговор в заседанието на 02.02.2007 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно промените в Закона за научните степени и научните звания и избора на комисиите към ВАК.
Устен отговор в заседанието на 02.02.2007 на питане на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно политиката на Министерството на образованието и науката в сферата на висшето образование.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 02.02.2007 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно действията на полицейски служители от РПУ - Своге.

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 02.02.2007 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно движението на прокурорска преписка.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 02.02.2007 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания.
Устен отговор в заседанието на 02.02.2007 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за спазването на законовите разпоредби спрямо хората в неравностойно положение.
Устен отговор в заседанието на 02.02.2007 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на правителството и в частност на Министерството на труда и социалната политика по отношение пенсионното осигуряване на българските граждани.
Устен отговор в заседанието на 02.02.2007 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно незаконни действия в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 02.02.2007 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно практическото изпълнение на промените в системата на спешна помощ.
Устен отговор в заседанието на 02.02.2007 на питане на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно политиката на Министерството на здравеопазването в сферата на детското здравеопазване.

Форма за търсене
Ключова дума