Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/02/2007
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство при ползването на чуждестранни лобистки и консултантски фирми.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно намаляване на разрешителните и лицензионни режими.
3. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно политиката за предстяване на България в Европейския съюз.
4. Питане от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ относно инцидентът с български граждани в гр. Скопие, РМакедония от 13 януари 2007 г.
5. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно политиката за охрана на правоимащи лица.
6. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно политиката на правителството в защита на националната сигурност във връзка с новия договор между "Газпром" и "Булгаргаз".
7. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно подкрепата на България за членството на Република Турция в ЕС, дадена от вицепремиера Емел Етем по време на последното си посещение в Турция.
8. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ относно политиката на правителството за защита на обществения и държавен интерес при концесионирането на АМ "Тракия".


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно контрола на цените от страна на ДКВЕР спрямо топлофикационните и енергоразпределителните дружества.
2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно неиздаване на входни визи за България на македонски граждани.
3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно антибългарската кампания на скопските медии и мерки за противодействие от българска страна.


III. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно проблеми с приема на задграничните българи за докторанти и специализанти.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неправомерното събиране на такси от Дирекция "Студенти, докторанти и специализанти".


IV. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно предварителните резултати от изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно стратегията на българското правителство за събирането на акцизите в България, в това число и акциза на домашната ракия.
3. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно увеличаването на данъчните оценки през 2007 г..


V. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на отбраната спрямо военноинвалидите и военнопострадалите, стратегия за предотвратяване на инцидентите, водещи до инвалидизиране и в частност ангажиментите на министерството към господин Цветан Булиев - военноинвалид от Плевен.
2. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно приватизацията на летище край гр. Шумен.


VI. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно концепцията на Министерството на икономиката и енергетиката във връзка с ролята и съществуването на т.нар. фирми за топлинно счетоводство.
2. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изграждане на язовир на р. Тунджа.
3. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно активизирани свлачищни процеси в с. Пропаст, община Кърджали като резултат от производствената дейност на " Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД / "Бентонит" АД /.


VII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно регистрация на кладенци.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно статута на Рилските гори, притежавани към момента от г-н Симеон Сакскобургготски и изключването им от Проекта НАТУРА 2000.
3. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно удължаване на ловния сезон.
4. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно екологична заплаха от хвостохранилището на "Горубсо - Кърджали" АД.
5. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ, ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ, РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН, ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно екологичната обстановка в област Кърджали.
6. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимо неизпълнение на поетия от страна на българското правителство ангажимент в хода на преговорите и потвърден от договора за присъединяване, към 31.12.2006 г., страната ни да е депозирала в Европейската комисия национален списък и стандартизирана документация за местата по "Натура 2000".
7. Въпрос от н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно изхвърляне на животински отпадъци на сметището в местността Мандра баир, гр. Стара Загора.


VIII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно допускането на чужди граждани да работят в Република България.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на въпрос от народния представител Владимир Кузов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Георги Георгиев.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Мартин Димитров, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на финансите Пламен Орешарски.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на вътрешните работи Румен Петков.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол ни може да участва министърът на земеделието и горите Нихат Кабил.
Общ брой: 38 ( писмени: 17 , устни: 21 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 4
ДПС: 2
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 7
Смесени: 1
Общ брой: 9 ( писмени: 3 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно данъчните приходи и бюджетната субсидия на общините в Република България (връчен на 16.02.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно писмо от 15 януари 2007 г. за приходите на застрахователните компании в България по "Гражданска отговорност" и изплатените от тях застрахователни щети - "Гражданска отговорност" (връчен на 16.02.2007).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно изплащане на обезщетение съгласно чл. 8 от Наредбата за прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (връчен на 16.02.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изграждане на диги на р. Марица (връчен на 16.02.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно ненужни и неизпълними изисквания към производителите и вносителите на опаковани стоки, регламентирани с Постановление на Министерския съвет 144/2005 г (връчен на 16.02.2007).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ относно нерегламентирана практика за продажба на лекарства (връчен на 16.02.2007).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на питане на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно изпълнението на Протокола между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция за размяна на недвижими имоти в Истанбул, Турция (връчен на 16.02.2007).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно програмата за въвеждане на задължителни норми за безопасност по пътищата EN 1317 (връчен на 16.02.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно размерът на бюджетния излишък за 2006 г. и начина по който той е изразходван (връчен на 16.02.2007).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно нормативен акт, с който е фиксиран средномесечния осигурителен доход за периода 1999-2005 г. (връчен на 16.02.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА-ИЛИЕВА относно състоянието на първокласен път № I- 8 на територията на община Ихтиман (връчен на 16.02.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно работата на Съвета по биологично разнообразие (връчен на 16.02.2007).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно проблеми при лечението на пациенти в Психиатрична болница - Карлуково (връчен на 16.02.2007)
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 16.02.2007 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство при ползването на чуждестранни лобистки и консултантски фирми.
Устен отговор в заседанието на 16.02.2007 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно политиката за охрана на правоимащи лица.
Устен отговор в заседанието на 16.02.2007 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно политиката за предстяване на България в Европейския съюз.
Устен отговор в заседанието на 16.02.2007 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно политиката на правителството в защита на националната сигурност във връзка с новия договор между "Газпром" и "Булгаргаз".
Устен отговор в заседанието на 16.02.2007 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ относно политиката на правителството за защита на обществения и държавен интерес при концесионирането на АМ "Тракия".
Устен отговор в заседанието на 16.02.2007 на въпрос на н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно подкрепата на България за членството на Република Турция в ЕС, дадена от вицепремиера Емел Етем по време на последното си посещение в Турция.
Устен отговор в заседанието на 16.02.2007 на питане на н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ относно инцидентът с български граждани в гр. Скопие, РМакедония от 13 януари 2007 г.
Устен отговор в заседанието на 16.02.2007 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно намаляване на разрешителните и лицензионни режими.

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 16.02.2007 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно контрола на цените от страна на ДКВЕР спрямо топлофикационните и енергоразпределителните дружества.
Устен отговор в заседанието на 16.02.2007 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно антибългарската кампания на скопските медии и мерки за противодействие от българска страна.
Устен отговор в заседанието на 16.02.2007 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно неиздаване на входни визи за България на македонски граждани.

Форма за търсене
Ключова дума