Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/02/2007
I. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на отбраната спрямо военноинвалидите и военнопострадалите, стратегия за предотвратяване на инцидентите, водещи до инвалидизиране и в частност ангажиментите на министерството към господин Цветан Булиев - военноинвалид от Плевен.
2. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно приватизацията на летище край гр. Шумен.


II. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно концепцията на Министерството на икономиката и енергетиката във връзка с ролята и съществуването на т.нар. фирми за топлинно счетоводство.
2. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изграждане на язовир на р. Тунджа.
3. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно активизирани свлачищни процеси в с. Пропаст, община Кърджали като резултат от производствената дейност на " Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД / "Бентонит" АД /.
4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно политиката на правителството за защита интересите на потребителите на електроенергия.
5. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно предприетите действия на Министерството на икономиката и енергетиката по изключването на България от "Списъка за наблюдение" на правителството на САЩ по прегледа на раздел "Специален 301".


III. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУДЕНКО РАДЕВ ЙОРДАНОВ относно дейността на Министерството на културата за защита на интелектуалната собственост.


IV. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно действия на Министерството на вътрешните работи за прилагането на новия закон на министерството.
2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно разкриването и задържането на предполагаемия извършител на убийството на таксиметровия шофьор Емил Емилов.
3. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно отправени заплахи към журналист.
4. Въпрос от н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ относно предприетите действия на Министерството на вътрешните работи по изключването на България от "Списъка за наблюдение" на правителството на САЩ по прегледа на раздел "Специален 301".


V. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно движение на прокурорска преписка.


VI. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ОЛЕГ ГРИГОРОВ ПОПОВ относно действията на Министерството на земеделието и горите по констатираните груби закононарушения в Държавно лесничейство - Ихтиман.


VII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно допускането на чужди граждани да работят в Република България.


VIII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно регистрация на кладенци.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно статута на Рилските гори, притежавани към момента от г-н Симеон Сакскобургготски и изключването им от Проекта НАТУРА 2000.
3. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно удължаване на ловния сезон.
4. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ, ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ, РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН, ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно екологичната обстановка в област Кърджали.
5. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимо неизпълнение на поетия от страна на българското правителство ангажимент в хода на преговорите и потвърден от договора за присъединяване, към 31.12.2006 г., страната ни да е депозирала в Европейската комисия национален списък и стандартизирана документация за местата по "Натура 2000".
6. Въпрос от н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно изхвърляне на животински отпадъци на сметището в местността Мандра баир, гр. Стара Загора.
7. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно незаконно депониране на животински отпадъци от фирма "Градус" ЕАД.
8. Въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно възлагането на двете екосдружения - "Зелени Балкани" и "Българското дружество за защита на птиците" за изработване на научни показатели за включване на територии в защитените зони "НАТУРА 2000".

Но основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин - на въпрос от народния представител Десислав Чуколов;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на въпрос от народните представители Димитър Абаджиев, Мария Капон и Елеонора Николова и на питане от народния представител Евгени Чачев.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на :
- два въпроса от народния представител Десислав Чуколов към министъра на вътрешните работи Румен Петков;
- въпрос и питане от народния представител Мария Капон към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров;
- два въпроса и едно питане от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев и министърът на финансите Пламен Орешарски
Общ брой: 23 ( писмени: 8 , устни: 15 )
По парламентарни групи
НДСВ: 3
ОДС: 2
КБ: 4
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 11 ( писмени: 3 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 4
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно борбата с прането на пари (връчен на 23.02.2007).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на питане на н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ, ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ, ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ относно намеренията за изграждане на затвор в района на мини "Марица - Изток" (връчен на 23.02.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно снет имунитет и освободени магистрати за периода 2001 - 2006 г. (връчен на 23.02.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно изграждане на затвор на територията на община Раднево (връчен на 23.02.2007).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно приватизацията на ТЕЦ "Варна" (връчен на 23.02.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно откритите процедури за приватизация на ТЕЦ "Пловдив", ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Русе" (връчен на 23.02.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно незаконно строителство в курорта Слънчев бряг (връчен на 23.02.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно включване в инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2007 г. проектът "Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в село Баня"/ община Разлог, област Благоевград (връчен на 23.02.2007).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно включване в плана на Социално-инвестиционния фонд при Министерството на труда и социалната политика за 2007 г. проект "Читалището в гр. Белица- център на човешката общност", община Белица, област Благоевград (връчен на 23.02.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушения на строителни фирми в местността Буджака, община Созопол (връчен на 23.02.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно ограничения на административни облекчения при подмяна на билети за лов в Регионално управление на горите - Пловдив и Държавно лесничейство - Пловдив (връчен на 23.02.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно поддържане и развитие на републиканската пътна мрежа (връчен на 23.02.2007).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА относно договор за концесия за добив на строителни материали - трахиандезити от находище "Бремор", община Перник от "Грит - Мореал" ЕООД (връчен на 23.02.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно пропуски в работата на Спешна помощ в гр. Севлиево (връчен на 23.02.2007).
===
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на въпрос на н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ относно предприетите действия на Министерството на вътрешните работи по изключването на България от "Списъка за наблюдение" на правителството на САЩ по прегледа на раздел "Специален 301".
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно отправени заплахи към журналист.
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на питане на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно действия на Министерството на вътрешните работи за прилагането на новия закон на министерството.

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на отбраната спрямо военноинвалидите и военнопострадалите, стратегия за предотвратяване на инцидентите, водещи до инвалидизиране и в частност ангажиментите на министерството към господин Цветан Булиев - военноинвалид от Плевен.
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на въпрос на н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно приватизацията на летище край гр. Шумен.

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно движение на прокурорска преписка.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на въпрос на н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно активизирани свлачищни процеси в с. Пропаст, община Кърджали като резултат от производствената дейност на " Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД / "Бентонит" АД /.
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно концепцията на Министерството на икономиката и енергетиката във връзка с ролята и съществуването на т.нар. фирми за топлинно счетоводство.
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изграждане на язовир на р. Тунджа.
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно предприетите действия на Министерството на икономиката и енергетиката по изключването на България от "Списъка за наблюдение" на правителството на САЩ по прегледа на раздел "Специален 301".
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на въпрос на н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно политиката на правителството за защита интересите на потребителите на електроенергия.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на въпрос на н.п. ОЛЕГ ГРИГОРОВ ПОПОВ относно действията на Министерството на земеделието и горите по констатираните груби закононарушения в Държавно лесничейство - Ихтиман.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно допускането на чужди граждани да работят в Република България.

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 23.02.2007 на въпрос на н.п. РУДЕНКО РАДЕВ ЙОРДАНОВ относно дейността на Министерството на културата за защита на интелектуалната собственост.

Форма за търсене
Ключова дума