Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/05/2007
I. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно изпълнение на данъчните приходи към 31.03.2007 г. и изпълнението на Държавния бюджет.


II. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно окончателно завършване на язовир "Христо Смирненски".
2. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждане на язовири за питейно-битови нужди.
3. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно стратегия на министерството за спиране на застрояването в междублоковите пространства в жилищните комплекси и в частност в жк "Лъгът", гр. Троян.


III. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно заповед за увеличение на цената на поливната вода за земеделските производители.
2. Въпрос от н.п. МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА относно формираната цена на използваната вода за напояване на фъстъкови насаждения в землищата на община Садово.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народния представител Минчо Христов;
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на 2 въпроса от народните представители Атанас Атанасов, и Антонела Понева;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на питане от народния представител Борислав Китов;
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев - на въпрос от народния представител Ненко Темелков;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос от народния представител Павел Шопов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мария Капон към министъра на финансите Пламен Орешарски;
- въпрос от народния представител Минчо Спасов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, поради годишен отпуск.
Общ брой: 7 ( писмени: 4 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 1 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно стратегия за приватизация на материалните дълготрайни активи на "Напоителни системи" ЕАД (връчен на 11.05.2007).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно конфискуван автомобил на български гражданин на турско-сирийската граница (връчен на 11.05.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА относно възникнали проблеми с възстановяване на земеделски имоти в регулация на селата Борово и Джурково, община Лъки, Пловдивска област (връчен на 11.05.2007).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно кандидатурата на Република България за съдия в Съда по правата на човека в Страсбург (връчен на 11.05.2007).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на питане на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на министерството относно състоянието и развитието на българския железопътен транспорт (връчен на 11.05.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА относно възникнали проблеми с възстановяване на земеделски имоти в селата Борово и Джурково, община Лъки, Пловдивска област (връчен на 11.05.2007).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно сигнал от г-жа Полина Йонова във връзка с наличие на конфликт на интереси при назначаването на директора и на инспектори от Дирекция "Областна инспекция по труда" - Плевен (връчен на 11.05.2007).
===
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 11.05.2007 на питане на н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно изпълнение на данъчните приходи към 31.03.2007 г. и изпълнението на Държавния бюджет.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 11.05.2007 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно стратегия на министерството за спиране на застрояването в междублоковите пространства в жилищните комплекси и в частност в жк "Лъгът", гр. Троян.
Устен отговор в заседанието на 11.05.2007 на питане на н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждане на язовири за питейно-битови нужди.
Устен отговор в заседанието на 11.05.2007 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно окончателно завършване на язовир "Христо Смирненски".

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 11.05.2007 на питане на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно заповед за увеличение на цената на поливната вода за земеделските производители.
Устен отговор в заседанието на 11.05.2007 на въпрос на н.п. МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА относно формираната цена на използваната вода за напояване на фъстъкови насаждения в землищата на община Садово.

Форма за търсене
Ключова дума